Obveznice: važan dio investicijskog portofolia

Iskoristite prednosti ulaganja u obveznice i diversificirajte svoj portolio danas!

Što je obveznica?

Obveznica je dug kojim se može, a i ne mora trgovati na burzi. Radi se o financijskom instrumentu kada je jedan dug razbijen na puno manjih dijelova. Te dijelove mogu kupiti pojedinačni investitori koji ih mogu držati do dospijeća ili ih mogu prodati na tržištu.

Zašto obveznica?

U vrijeme kada je kapital sve manje dostupan preko Bankarskog sektora, kada ulagači traže dodatne načine investiranja, ali možda ne žele preuzeti kompletan rizik investicije. Izdavanje Obveznica je idealna prilika da se spoje društva koja imaju kvalitetne projekte, kvalitetne, utemeljene i obećavajuće razvojne poslovne planove i kapital.

Vaše izdanje

Za sva pitanja oko potencijalnog izdavanja obveznica za Vaše društvo obratite nam se sa povjerenjem.

Izdanje Escont partners

Iznos izdanja:

534.000,00 EUR

Rok trajanja obveznica:

1 godina od datuma izdanja

Iznos izdanja:

534.000,00 EUR

Kuponska kamatna stopa:

5%, p.a.

Isplata kuponske kamatne stope:

kvartalno

Minimalni upis:

1.000,00 EUR

O obveznicama

Obveznica je dug kojim se može trgovati na burzi. Radi se o financijskom instrumentu kada je jedan dug razbijen na puno manjih dijelova. Te dijelove mogu kupiti pojedinačni investitori koji ih mogu držati do dospijeća ili ih mogu prodati na tržištu.

Kuponska kamatna stopa na obveznicu je 5% koja se isplaćuje kvartalno.

Kamata se isplaćuje svaki kvartal odnosno četiri puta godišnje, tako da svaki kvartal dobijete 1,25% od iznosa glavnice.

Kod trgovanja obveznicama postoji više rizika. U ovome dokumentu ćemo navesti najvažnije.

Kreditni rizik: to je rizik da izdavatelj obveznice neće vratiti obveznicu. Ovo je najvažniji od svih rizika. Kreditni rizik primarno ovisi o kvaliteti izdavatelja. Što je kvalitetniji izdavatelj to je manji kreditni rizik.

Tržišni rizik: ukoliko obveznicu ne držite do dospijeća nego je planirate prije dospijeća prodati na burzi morati ćete je prodati po tržišnoj cijeni. Ukoliko prodate obveznicu po cijeni koja je manja od one po kojoj ste kupili obveznicu ostvariti ćete kapitalni gubitak po trgovanju obveznicama. Također je moguće i da prodate obveznicu po većoj cijeni od one po kojoj ste obveznicu kupili. U tome slučaju ćete ostvariti kapitalni dobitak.

Rizik promjene kamatne stope: obveznica je dužnički instrument koji isplaćuje kamatu. Promjena kamatne stope u ekonomiji čini obveznice više ili manje privlačnim za investitore. Ako kamatne stope rastu cijene obveznica će padati, ako kamatne stope padaju cijene obveznica bi trebale rasti.

Trajanje obveznice je jedna godina i dospijeva godinu dana nakon izdanja. Točan datum izdanja će biti definiran nakon što se prikupe sve uplate.

Za vrijeme trajanja obveznice ćete dobivati kamatu koja se isplaćuje svaka tri mjeseca. Po isteku obveznice ćete dobiti glavnicu koju se uplatili i završnu kvartalnu kamatu.

Po isteku obveznice dobivate zadnju kvartalnu kamatu i glavnicu.

Kuponska kamatna stopa je koliko obveznica isplaćuje kamatu na nominalni iznos duga. Na primjer ako imate 10.000,00 EUR nominalnoga iznosa, kamatna stopa je 5% godišnje, a isplata je kvartalno. To znači da svaka tri mjeseca dobivate 1,25% odnosno 125,00 EUR kamate.

Prinos je koliko stvarno zarađujete na obveznici s obzirom na cijenu koju ste platili. Na primjer ako ste 10.000,00 EUR nominalnoga iznosa kupili za 9.500,00 EUR i dobijete kamatnu stopu od za vrijeme trajanja obveznice od 500,00 EUR (10.000,00 x 5%); onda je vaš prinos 10,5%. Zato što ste dobili 500,00 EUR kamate i po isteku obveznice ste dobili 10.000,00 EUR vaš prinos je:

(500€ kamate + 500€ zarade na glavnici) / 9500 € (koliko ste platili obveznicu) = 10,5°%

Transakcije obveznicama

Sve pravne i fizičke osobe koje imaju sredstava za platiti cijenu obveznice.

Svaka pravna ili fizička osoba koja želi uložiti minimalno 1.000,00 EUR.

Obveznica će biti izlistana na Zagrebačkoj burzi, te će biti omogućeno trgovanje.

Obveznicom se može trgovati na Progress tržištu Zagrebačke burze. Za trgovanje morate svome brokeru izdati nalog za kupnju ili prodaju obveznice. Inicijalnu kupovinu Obveznica Izdavatelj šalje datoteku sa popisom Investitora SKDD-u (Središnjem Klirinškom Depozitarnom Društvu)

Gdje mogu provjeriti cijenu obveznica?

Drugi sudionici na tržištu koji žele kupiti obveznicu.

Kamatu od obveznice dobivate na vaš račun koji ste naveli kod kupovine Obveznica bilo da se radilo o fizičkoj ili pravnoj osobi.

Kamata se isplaćuje svaka tri mjeseca na račun koji ste naveli kod kupovine Obveznice.

Na kuponsku kamatu se ne plaća porez. Ukoliko trgujete obveznicom i ostvarili ste zaradu od kupnje i prodaje onda morate platiti porez na kapitalnu dobit.

Prodaja ovisi o vašim odlukama. Ne morate prodati obveznicu ako ne želite i možete je držati do dospijeća.

Na Internet stranicama Escont partners d.o.o. i na Internet stranicama Zagrebačke burze će biti obavijesti o isplatama kamate i glavnice.

Izdavatelj na poziv SKDD-a vrši uplatu na prolazni račun kod SKDD-a koji sredstva raspoređuje i vrši uplatu prema udjelima Investitora.

Faq

Izdavatelj je društvo Escont Partners d.o.o. za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, OIB 30055216884. Poduzeće se primarno bavi poslovnim savjetovanjem, restrukturiranjem, upravljanjem plasmanima, kratkoročnim investicijama.

Garancija za obveznicu je zadužnica koju su izdali Escont Partners d.o.o., a jamci platci su Neven Vidaković, Loti Trading d.o.o. i IN KAPITAL d.o.o.

Izdavatelj će prikupljena sredstva od Obveznica kratkoročno ulagati u druga trgovačka društva, prvenstveno u mikro, mala i srednja poduzeća u razvoju, NPL tržište, kao i druge investicijske prilike. Ulagati će se u sigurne investicije gdje su sredstva ulagatelja osigurana.

Na internet stranicama Izdavatelja redovito će se objavljivati sve važne vijesti. Izdavatelj će također objavljivati kvartalne ne revidirane financijske izvještaje i godišnje revidirane izvještaje na svojim internet stranicama i stranicama Zagrebačke burze.

Jednom kada Escont Partners prikupe novac od izdavanja obveznica korištenje sredstava će ovisiti o poslovnim odlukama Escont Partners-a.