Savjetovanje kod investiranja

Escont Partners nudi savjetovanje kod investiranja.

Ako imate višak likvidnih sredstava i ne znate u što bi uložili, u svakom trenutku Vam možemo prezentirati investicijske prilike koje se nalaze u našem portfelju.

ESCONT PARTNERS d.o.o.

Roberta F. Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 30055216884

Kontakt:
info@escontpartners.hr