Ročna struktura je jedna od, ako ne i najvažnija struktura u poduzeću, ali se često zapostavlja jer ili nije prioritet ili ne postoji svijest o važnosti dok stvari idu po planu. Poduzetnici često ne obraćaju pažnju na kvalitetu izvora sredstava nego se fokusiraju na povećanje posla. Klasičan primjer ovakvog ponašanja je kod investicijskog ciklusa. Poduzetnici često gledaju što će im investicija donijeti u obliku većih prihoda i veće dobiti, a kod odabira kredita gledaju da kamatna stopa bude što niža te pritom zanemare odnos priljeva sredstava od investicije i potrebe sredstava za poslovanje. 

Na što onda treba obratiti pažnju kod planiranja investicije? Prvi korak je svakako utvrditi da li je Vaša investicija isplativa. U nastavku ćemo navesti 3 metode provjere, a na Vama je da odaberete pravu za Vas i za trenutak u kojem će se investicija realizirati:

  1. Razdoblje povrata investicije pokazuje za koliko će se godina vratiti početno ulaganje. Kraće razdoblje povrata znači da je investicija isplativija. Ovo je ujedno i najjednostavnija metoda, koja ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca. 
  2. Neto sadašnja vrijednost projekta uzima u obzir vremensku vrijednost novca, tj. svodi sve novčane primitke i izdatke projekta na sadašnju vrijednost. To se radi na način da se budući novčani tokovi diskontiraju korištenjem diskontne stope, koja uzima u obzir niz faktora relevantnih za poduzeće, industriju ili eksterne faktore poput kamatne stope, inflacije i slično. Samim time, ova metoda je znatno kompleksnija, ali daje širi kontekst investicije. Što je sadašnja vrijednost veća, investicija je bolja.
  3. Interna stopa rentabilnosti projekta jest diskontna stopa koja neto sadašnju vrijednost projekta svodi na nulu. Ona pokazuje kolika je najviša kamatna stopa po kojoj se poduzeće može zadužiti, a da projekt ipak bude isplativ. Ako se uspoređuju različiti projekti, projekt s većom internom stopom rentabilnosti je bolji.

Međutim, za cijelu sliku, osim pokazatelja isplativosti, potrebno je imati usklađenu ročnu strukturu cjelokupnog poslovanja poduzeća. Ročna struktura je odnos priljeva i odljeva sredstava u točno definiranim vremenskim razredima. Bitno je navesti da ročna struktura nije samo usklađenost dugoročnih izvora sredstava i dugoročne imovine, već se radi se o puno detaljnijoj analizi. 

Nastavno, kada je riječ o investicijama, problemi s kojima se poduzetnici obično suočavaju imaju sljedeći tijek. Prilikom izrade poslovnog plana, taj se poslovni plan fokusira na sve pozitivne aspekte koje će investicija donijeti. Zatim se traži financiranje, za koje je uobičajeno da ga se nastoji osigurati što povoljnije, dok se ročnoj strukturi ne pridaje prevelika pažnja. Ujedno, investicija kasni, očekivano vrijeme prihoda se odgađa, a plan otplate kredita je nepromijenjen. Kada se investicija realizira, potrebno je osigurati sredstva za proizvodnju. Također je potrebno osigurati i sredstva za pokrivanje tekućih troškova tijekom razdoblja od nabave robe do naplate prodanih proizvoda, što se naziva “cash gap”. Predvidjevši navedene scenarije, eliminirani su problemi s tekućom likvidnošću, dok se u suprotnom riskira začarani krug problema te često i skupo financiranje tekuće likvidnosti.

Stoga je važno planirati i imati kvalitetan i detaljan izvještaj o ročnoj strukturi. Dobar izvještaj o ročnoj strukturi ima definirane tjedne priljeve i odljeve za dva do tri mjeseca unaprijed, potom po mjesecima za razdoblje od godinu do dvije, i konačno, kvartalno za razbolje do pet godina. 

Usklađenost novčanog toka po vremenskim razredima je ključna za uspješno poslovanje. Planirate li Vi svoju likvidnost i imate li “plan B” za nepredviđene situacije?